نوع – مهربان اخبار همبرگر همبرگر استفاده

نوع – مهربان: اخبار همبرگر همبرگر استفاده اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار حوادث عروس کم سن و سال،خواهرشوهرش را ربود و کتک زد

اردیبهشت امسال، دختر جوانی با مراجعه به دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران مدعی شد از سوی همسر برادرش ربوده شده است و چند روزی در منزل پدروی زندانی بوده و

عروس کم سن و سال،خواهرشوهرش را ربود و کتک زد

عبارات مهم : ایران

اردیبهشت امسال، دختر جوانی با مراجعه به دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران مدعی شد از سوی همسر برادرش ربوده شده است و چند روزی در منزل پدروی زندانی بوده و مورد ضرب و شتم وآزارقرار گرفته است.

کشور عزیزمان ایران نوشت:پدرشاکی نیز به بازپرس گفت: «وقتی مطلع شدیم دخترم ناپدید شده، چند روزی دنبالش اش گشتیم. تا اینکه فهمیدیم او در منزل پدر عروسم در قزوین، زندانی است.»

پس از این شکایت، عروس خانواده و پدرش به اتهام آدم ربایی و ضرب و شتم بازداشت شدند و پرونده بعد ازتکمیل تحقیقات جهت پیگیری به شعبه چهارم دادگاه کیفری به ریاست قاضی اصغر عبداللهی ارسال شد.

عروس کم سن و سال،خواهرشوهرش را ربود و کتک زد

در شروع جلسه محاکمه دیروز، نماینده دادستان متن کیفرخواست را خواند وسپس شاکی در جایگاه ایستاد و گفت: زن برادرم به خاطر اینکه به اجبار عروس خانواده ما شده است با ما اختلاف داشت و به همین علت من را از پایتخت کشور عزیزمان ایران دزدید و به منزل پدرش برد و کتکم زد.»

پس از او نوبت به عروس نوجوان رسید که به خاطر سن کم در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شد. متهم در دفاع از خود گفت: «بارها گفته ام که حرف های خواهر شوهرم را قبول ندارم. او با پای خودش به منزل ما آمد وهیچ آدم ربایی درکار نبود…. ما باهم اختلاف داریم ولی اینکه نقشه ربودن خواهر شوهرم را کشیده باشیم محال است.»

اردیبهشت امسال، دختر جوانی با مراجعه به دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران مدعی شد از سوی همسر برادرش ربوده شده است و چند روزی در منزل پدروی زندانی بوده و

پدرعروس نیزتمامی اتهامات خود ودخترش را رد کرد.

پس از آخر بیانات طرفین پرونده، قضات وارد شور شدند و قراراست بزودی حکم ارزش را صادرکنند.

عروس کم سن و سال،خواهرشوهرش را ربود و کتک زد

واژه های کلیدی: ایران | اختلاف | پرونده | زندانی | خانواده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs