نوع – مهربان اخبار همبرگر همبرگر استفاده

نوع – مهربان: اخبار همبرگر همبرگر استفاده اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ایران چندمین ارتش قدرتمند دنیاست؟

موسسه ‘Global Firepower’ (قدرت جهانی آتش) در گزارش هر سال خود لیستی از نیرومند ترین ارتش های دنیا در سال 2017 را ارایه داد.

ایران چندمین ارتش قدرتمند دنیاست؟

ایران چندمین ارتش قدرتمند دنیاست؟

عبارات مهم : ایران

موسسه ‘Global Firepower’ (قدرت جهانی آتش) در گزارش هر سال خود لیستی از نیرومند ترین ارتش های دنیا در سال 2017 را ارایه داد.

به گزارش ایرنا، درگزارش سال 2017 این موسسه 50 فاکتور جهت مقایسه ارتش های دنیا با یکدیگر به لحاظ قدرت نظامی درنظر گرفته شده است است.

ایران چندمین ارتش قدرتمند دنیاست؟

همچنین در رده بندی این گزارش که مشمول بر 133 ارتش برتر دنیا هست، پیشرفت های نظامی – تکنولوژیک دولت های کوچک درمقایسه با دولت های بزرگ که پیشرفت نظامی کمتری داشته اند، لحاظ شده است است.

در رده بندی این گزارش تنها کمیت سلاح ها و تجهیزات نظامی در نظر گرفته نشده بلکه به تنوع سلاح ها و پیشرفته بودن آنها نیز در هر کشوری نیز توجه شده است است تا توازن قدرت نظامی بین تمام کشورها برقرار شود.

موسسه ‘Global Firepower’ (قدرت جهانی آتش) در گزارش هر سال خود لیستی از نیرومند ترین ارتش های دنیا در سال 2017 را ارایه داد.

دراین گزارش ذخایر اتمی نظامی در نظر گرفته نشده ولی سلاح هایی اتمی مجاز لحاظ شده است هست.

ازجمله فاکتورهایی که در تهیه این گزارش لحاظ شده است است موقعیت جغرافیایی و لجستیک، ذخایر طبیعی و صنعتی داخلی درهرکشور و نیز میزان توان به کارگیرنده این سلاح ها از فاکتورهای مهم به خصوص در کشورهای دارای جمعیت زیاد است.

دراین گزارش نبود توان دریایی در کشورهای غیرساحلی در تقسیم بندی و ارزیابی آنها تاثیر نگذاشته است ولی در میان کشورهایی که دارای توان نظامی دریایی هستند یک فاکتور لحاظ شده است هست.

همچنین درگزارش این موسسه فرماندهی سیاسی و نظامی در کشورها در ارزیابی توان نظامی آنها لحاظ نشده است.

ایران چندمین ارتش قدرتمند دنیاست؟

دراین رده بندی آمریکا، روسیه، چین، هند، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ترکیه، آلمان، مصر به عنوان ده ارتش قدرتمند دنیا هستند. در این لیست که مشمول بر 133 ارتش نیرومند دنیا است قویترین ارتش های خاورمیانه و آفریقا به ترتیب مصر دهم، اسرائیل پانزدهم ، کشور عزیزمان ایران بیست و یکم ،عربستان بیست و چهارم، الجزایر بیست و پنجم، سوریه چهل وچهارم،مغرب پنجاه وچهارم،عراق پنجاه و نهم، امارات شصتم، یمن شصت و چهارم ،سودان هفتاد و یکم ، اردن هفتاد و دوم، لیبی هفتاد وسوم قرار دارند.

موسسه ‘Global Firepower’ (قدرت جهانی آتش) در گزارش هر سال خود لیستی از نیرومند ترین ارتش های دنیا در سال 2017 را ارایه داد.

واژه های کلیدی: ایران | تجهیزات نظامی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs